...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...   
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w KĘPNIE
ul. SZKOLNA 6             63-600 KĘPNO
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

7 lutego 2012 roku w naszej szkole  obchodziliśmy DBI. Tematem przewodnim Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu był : Internet jako łącznik między pokoleniami.
pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Podczas tegorocznych obchodów DBI uczniowie przypomnieli sobie zasady netykiety , bezpiecznego korzystania z sieci Internet następnie z przewodnią myślą MDBI – wspólne odkrywanie wirtualnego świata przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci.

Prelekcje połączoną z krótkimi filmami przygotowali i wygłosili  Wioleta  Kowcz
i  Leszek Żołędziewski


powrót...