...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...   
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w KĘPNIE
ul. SZKOLNA 6             63-600 KĘPNO
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"

DZIEŃ BEZ PAPIEROSA !!!
Akcja z profilaktyki w ZSS w Kępnie.

Dnia 17 listopada w Zespole Szkół Specjalnych w Kępnie odbyło się podsumowanie akcji z zakresu profilaktyki uzależnień, a w szczególności ukazania szkodliwości palenia papierosów. W każdej z klas odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia oraz przeciwdziałalnia uzależnienieniom i sięgania
po różnego rodzaju używki. Efektem końcowym zajęć było przygotowanie plakatu według własnego pomysłu, który ma być dla młodzieży plastycznym obrazem uzależnienia i przestrogą przed skutkami stosowania używek  jakimi są papierosy i tytoń. Ważnym zadaniem było również dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu mechanizmów działania nikotyny i poszczególnych kroków popadania w uzależnienie. Podsumowaniem akcji było czynne przyłączenie się do akcji Dzień bez papierosa !

W szkole przygotowano wystawę prac oraz odbył się krótki odczyt z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzieci i młodzież naszej szkoły otrzymała również szwereg specjalstycznych ulotek i materiałów na temat zagrożeń wynikających z palenia papiersów.
Akcję z profilaktyki uzaleznień przygotowaliśmy we współpracy z Powiatową Stacją Sanepidu w Kępnie.

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem co cieszy zarówno organizatorów, jak i całą społeczność szkolną.


  wykonała klasa... wykonała klasa...

wykonała klasa...wykonała klasa...


  wykonała klasa... wykonała klasa...


wykonała klasa... wykonała klasa...


wykonała klasa .... wykonala klasa...
 

 

powrót...