...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w KĘPNIE
ul. SZKOLNA 6             63-600 KĘPNO
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"


40 lokalnych projektów z całej Polski

otrzymało dotacje
na walkę z niedożywieniem dzieci.

 
Wśród nich Jesteśmy i my !!!
 
               Właśnie wyłoniono 40 najlepszych inicjatyw lokalnych, które, obok dożywiania i edukacji nt. prawidłowego żywienia dzieci, pomogą poznać lokalne tradycje oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu dzieci pochodzących ze środowisk marginalizowanych.
              Tegoroczny konkurs grantowy „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” (VI edycja) bije rekordy! Pokazuje, że w Polsce ciągle potrzebne jest wsparcie umożliwiające dożywianie dzieci. O dofinansowanie ubiegało się prawie 400 organizacji. To najwięcej w historii programu.
  W naszej szkole również zrodził się pomysł na przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży.
Nasz projekt nosi nazwę „ Smak i ja !!! na dobry początek dnia ”.
Głównymi celami projektu są :
- aktywizowaie młodzieży do działalności na rzecz drugiego człowieka – uczenie przez działanie,
- przeciwdziałanie niedożywieniu dzieci i młodzieży,
- zapewnienie uczniom możliwości prawidłowego rozwoju,
- propagowanie właściwych postaw wobec życia, zdrowia, żywienia, kultury własnej, jak i otoczenia,
- przełamywanie barier związanych z żywieniem u dzieci z deficytami, stymulacja smakowa uczniów z    
   niedowrażliwością oraz nadwrażliwością smakową, dotykową, wzrokową ;

  Program Grantowy Danone „Masz Pomysł? Podziel się Posiłkiem!” jest częścią programu społecznego Podziel się Posiłkiem. Celem konkursu grantowego jest wsparcie inicjatyw, które w społecznościach lokalnych przeciwdziałają niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieży.

zobacz galerie