...To jest oficjalna strona ZSS w Kępnie...

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
w KĘPNIE
ul. SZKOLNA 6             63-600 KĘPNO
sekretariat@zss.kepno.pl
" SPECJALNE MIEJSCE DLA CIEBIE"
W końcu roku 2009 Zespół Szkół Specjalnych został wyposażony w specjalistyczną aparaturę
EEGBiofeedback.


          EEG-Biofeedback, zwany również neurofeedbackiem,to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.
Uważa się, że większość z nas wykorzystuje możliwości mózgu tylko w 5%. Trening EEG Biofeedback zwiększa to wykorzystanie nawet do 25 - 30%.
         Neurofeedback to profesjonalny trening mózgu. Pacjent nie musi używać klawiatury. Informacja o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
       Układ nerwowy uzyskuje nagrodę w postaci sygnału dźwiękowego, wizualnego i informacji o uzyskanej punktacji za produkcję promowanych fal mózgowych o określonej częstotliwości lub za obniżenie poziomu hamowanych częstotliwości.
       EEG BFB jest metodą uczenia się – i podlega takim samym prawidłowościom jak cały proces nauczania – uczenia się. Uzyskane efekty muszą być utrwalone, konieczne jest powtarzanie i przypominanie, stosowanie hierarchizacji celów oraz przestrzeganie zasady systematyczności i aktywności uczącego się. Trening ten musi uwzględniać indywidualne możliwości i potrzeby pacjenta.

Korzyści jakie daje trening EEG BFB zależą m.in. od typu treningu. Najczęściej , w odniesieniu do ludzi zdrowych wymieniane są:  
 •   lepsza koncentracja,  
 •   lepsza uwaga,
 •   łatwiejsze podejmowanie decyzji,   
 •   zmniejszenie liczby błędów,
 •   skrócenie czasu reakcji,   
 •   wzrost kreatywności,
 •   lepsza pamięć,   
 •   przyspieszone uczenie się,     
 •   zwiększona odporność na stres,     
 •   zwiększona produktywność, 
 •   mniejsza podatność na "wypalanie się",  
 •   zahamowanie lęków / tremy,  
 •   głębszy i łatwiej osiągalny relaks,   
 •   poprawa samopoczucia,   
 •   lepsza integracja umysłu i ciała,      
 •   zwiększenie pewności siebie / asertywności,   
 •   lepsza samokontrola, rozwój samoświadomości,     
 •  rozwój inteligencji emocjonalnej.

              Treningi są szczególnie zalecane dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD) oraz dzieci ryzyka dysleksji, powinny być poddane treningowi EEG Biofeedback mozliwie jak najwcześniej.

             W odniesieniu do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wskazywane są pozytywne rezultaty w stanach diagnozowanych jako:  
 • nadpobudliwość psychoruchowa,  
 •   padaczka,  
 •  zaburzenia procesu uczenia się, również o cechach dysleksji, dysgrafii i dyskalkulii,
 • zaburzenia snu, napady lęku i paniki,
 • stany po uszkodzeniach mózgu,
 • autyzm   niepokój psychoruchowy, 
 • moczenie nocne,
 •   zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci,     
 • zaburzenia osobowości,
 •   zaburzenia rozwoju mowy i płynności mowy. 
           Ocywiście trening osiągnięć metodą biofeedbacku nie jest "dobry na wszystko".
Obszarami oddziaływania takiego treningu są zasadniczo potencjał umysłu i reakcje na stres. Badania sugerują, że ok. 90% osób dostrzega korzystny wpływ treningu. Jest on indywidualnie zróżnicowany: od subtelnego po silny. Dla niektórych osób neurofeedback ma znaczenie przełomowe. Subiektywne oceny znajdują potwierdzenie w badaniach obiektywnych wskaźników, np. płynności pojęciowej, liczby popełnianych błędów, sprawności wzrokowo-słuchowej, wyników szkolnych. Niektóre badania wskazują także na wzrost IQ.
Trening wymaga odpowiedniej liczby spotkań. Minimum to kilkanaście sesji trwającej przynajmniej 30 min. odbywanych co parę dni. Dla uzyskania znaczących i trwałych efektów stosuje się ich zwykle kilkakrotnie więcej. Najlepsze wyniki daje natomiast stałe praktykowanie - podobnie jak w wypadku zajęć sportowych.
         Oprócz regularnych ćwiczeń korzystne jest też stosowanie neurofeedbacku przed poważniejszymi wyzwaniami, np. kluczowymi spotkaniami, publicznymi wystąpieniami, egzaminami, a także po silniejszych stresach i w okresach przeciążenia.
Trening wymaga oczywiście odrobiny wiary we własne siły oraz chęci do doskonalenia swoich możliwości. Jak w każdym procesie uczenia, wyniki są uwarunkowane aktywnością i zaangażowaniem pacjenta.
         Trening osiągnięć nie będzie przydatny do osób, które:  nie odczuwają potrzeby zwiększania możliwości swojego umysłu, ani odporności na stres,  nie mogą poświęcić na ten cel przynajmniej kwadransa co kilka dni, odczuwają niepokój lub lęk przed korzystaniem z tego rodzaju zaawansowanej techniki.
zobacz zdjęcia ...
strona główna